ZADATAK KOJI JE POSVAĐAO CIJELI INTERNET: Znate li rješenje? MNOGI SU SE NAMUČILI

Info

Na Twitteru je osvanuo “jednostavan” matematički zadatak.

Naime, ovaj naizgled jednostavan matematički problem uspio je zaratiti cijeli internet.

Riječ je o zadatku u kojem je moguće dobiti dva rezultata, ovisno o redoslijedu izvršavanja operacija.

Odgovori na zadatak mogu biti 1 ili 16, a čini se da su i matematičari podijeljeni oko toga imaju li zagrade prednost pri rješavanju zadataka.

U prikazanom zadatku neki prvo pomnože 2 i 4 (rezultat zagrade), dok drugi izračunaju zagradu i uklone zagradu oko dobivenog broja te nastave računati po hijerarhiji računskih operacija.

Ovaj zadatak doveo je do velikih podjela, no čini se da su uvjerljiviji bili glasovi koji tvrde da je rezultat 1.

Zbog niza nedoumica, Mirror je upitao i profesora matematike s Oxforda, a njegov odgovor je pomalo iznenađujući, s obzirom na to da se matematika doživljava kao egzaktna nauka.

Profesor, koji je želio ostati anoniman ističe kako je račun napisan tako da ne postoji jedno rješenje.

“Bez boljih zagrada mogu postojati nedoumice Postoje konvencije oko redoslijeda računskih operacija koji pokušavaju to riješiti”, pojasnio je.

(Radio Sarajevo)

Zanimljive činjenice o matematici

Da li ste znali da se u matematici kriju mnoge zanimljivosti? O njenim brojevima, znacima, simbolima, teoremama i naučnicima postoji mnoštvo anegdota i zanimljivih činjenica. Začudićete se kako neke od njih do sada niste znali i koiko je matematika zapravo jedna životna nauka. Koliko je interesantna.

✓ Reč matematika potiče od grčke reči máthēma, koja znači učenje, studije, nauka.

Nula✓ Znate li za izraz diskalkulija? Diskalkulija znači da neko teže uči računanje, što može da bude izraženo kao nemogućnost da razume brjeve ili da nauči činjenice iz matematike.

✓ Zaseci i udubljenja na skeletima životinja dokazuju da su ljudi računali i bavili se matematikom mnogo pre nego što je ona nastala kao nauka, još 30.000 dodina p.n.e.

✓ Broj 5 se na tai jeziku izgovara kao “ha”. Zato se 555 često koristi kao skraćenica u slengu za “hahaha”.

✓ Nula (0) je jedini broj koji ne može da se predstavi rimskim brojevima.

✓ Engleska reč za nulu, zero, nastala je od arapske reči sifr, koja je takođe dala i reč šifra, što znači ”tajni način pisanja”.

✓ Znate li za magiju broja 9? Pomnožite bilo koji broj sa 9 i zatim saberite sve pojedinačne cifre rezultata (proizvoda) dok ne dobijete jednu cifru. Zbir ovih pojedinačnih cifara daće vam 9.

✓ Evo interesantnog načina da proverite deljivost sa brojem 3. Broj je deljiv sa 3 ako je zbir njegovih cifara deljiv sa 3.

✓ Znak jednakosti (=) je izumeo matematičar iz XVI veka, Robert Record, jer mu je dosadilo da piše “je jednako” u jednačinama.

✓ Broj Googol (po kome je pretraživač Google dobio ime, samo sa greškom u spelovanju) koristi se da se izrazi broj 1 praćen sa 100 nula i prvi ga je upotrebio 9-ogodišnjak Milton Sirotta još 1940. godine.

✓ Abakus se smatra direktnim pretkom dgitrona.

✓ 12.345.678.987.654.321 je proizvod brojeva 111.111.111 x 111.111.111. Primećujete da se cifre u broju penju od 1 do 9 i nazad.

✓ Znaci za plus (+) i minus (-) koriste se još od 1489. godine.

✓ Ikosaedar je geometrijski oblik da 20 strana. Koliko god vam to neobično zvučalo, to je jedan od 5 pravilnih poliedara.

✓ Trigonometrija je oblast matematike koja pročuava vezu između uglova trougla i njihovih strana.

✓ Ako sabirate brojeve od 1 do 100 redom, zbir je 5.050. Parovi 1 i 100, 2 i 99, 3 i 98 i tako redom, uvek daju zbor 101. Takvih parova je 50 (100 / 2), dakle, 101 x 50 = 5.050.

✓ 2 i 5 su jedini prosti projevi koji se završavaju sa 2 ili 5.

✓ Trenutak ili momenat je zapravo prava jedinica za vreme koja označava 1/100 deo sekunde.

Abacus✓ U grupi od 23-oje ljudi, bar dvoje imaju isti dan rođenja sa verovatnoćom većom od ½.

✓ Ako ima 50 učenika u razredu, gotovo da je sigurno da će dvoje biti rođeni istog dana.

✓ Od svih geometrijskih oblika koji imaju isti obim, krug ima najveću površinu.

✓ Od svih geometrijskih oblika koji imaju istu površninu, krug ima najmanji obim.

✓ U gradu Tajpej, na Tajvanu, građanima je 1995. godine dozvoljeno da uklone cifru 4 iz uličnog broja zato što se izgovara isto kao i reč smrt na kineskom. Zbog toga mnoge bolnice u Kini nemaju 4. sprat.

✓ Grčki matematičar Pitagora je u izračunavanju jednačina koristio malo kamenje. Otuda je ime kalkulator nastalo odgrčke reči za šljunak.

✓ U mnogim kulturama broj 13 smatra se baksuznim i postoji mnogo mitova o tome. Na prmer, u mnogim starim evropskim religijama bilo je 12 dobrig bogova, a loš bog je nazivan 13. bog. Drugo sujeverje potiče od Poslednje večere – bilo je 13 ljudi za trpezom, ukljulujući i Isusa, a Juda se smatra 13. gostom.

✓ Da li ste čuli za Fibonačija i njegov niz? To je niz brojeva u kome je broj zbir brojeva pre njega. Evo, na prmer: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, i tako dalje.

✓ Da li ste čuli za broj palindrom? To je broj koji se isto čita sa obe strane, na primer: 12421.

✓ Arapski brojevi kao što su 1, 2, 3… nastale su pre više od 1.000 godina.

✓ Broj Pi ne može da se izrazi kao razlomak, što ga čini iracionalnim brojem. Takođe je i beskonačan.