Ovu zagonetku nećete tako lako moći da riješite: Ko će pobjeći iz zatvora?

Info

Ova zagonetka pruža vam priliku da budete poput poznatog Sherlocka Holmesa i provjerite svoju logiku i sposobnost da obratite pažnju na sitne detalje.

Koje je pravo pitanje?

Zatvorenicima je rečeno da imaju šansu da budu slobodni. U blizini se nalaze 2 vrata i zaštitar. Jedan čuvar je lažljivac, a drugi uvijek govori istinu. Jedna vrata vode na slobodu, dok će druga vrata zarobljenike voditi u sobu za pogubljenje.

Zatvorenici mogu razgovarati sa JEDNIM čuvarom i postaviti samo JEDNO pitanje. Koje pitanje trebaju postaviti da pronađu vrata koja će ih odvesti na slobodu?

Da li ste uspjeli rješiti?

Ako se još uvijek mučite, onda odgovor pogledajte na kraju članka.

 

Odgovor:

Trebali bi pitati bilo kojeg čuvara: “Da li su vrata koja vode na slobodu pored čuvara lažljivca?”

Ako čuvar odgovori sa “Da”, trebali bi otići do drugih vrata.

Ako je čuvar koji uvijek govori laži, onda će ih druga vrata odvesti na slobodu

Ako je čuvar koji je uvijek iskren, druga vrata su isto ono što zatvorenici žele.

Ako čuvar odgovori sa “Ne” , onda trebaju otići do vrata koja su pored njega.

Ako je čuvar koji laže, onda će ih vrata koja su pored njega odvesti na slobodu,

Ako je čuvar iskren, onda će vrata pored njega biti pravi izbor.