DETEKTIVSKA ZAGONETKA KOJU ĆE SAMO 5% VAS USPJETI DA RIJEŠI: Koja porodica je siromašna?

Info

Ovom zagonetkom testirajte svoj mozak, tako da možete pokušati dokazati da li biste mogli postati Sherlock Holmes broj dva.

Samo gledajući sliku i koristeći svoje intuitivne i intelektualne sposobnosti, recite nam: Koja je od ove dvije porodice siromašna?

Nemojte varati, najprije razmislite i ponudite odgovor prije nego što provjerite rješenje na kraju članka.

.

.

.

.

ODGOVOR:

Porodica s lijeve strane je siromašna. Porodica sa niskim prihodima traži hranu koja je jeftinija, poput pizza, sladoleda i kolača. Bogatija porodica sklona je odabiru više namirnica poput povrća, proteina i voća, mada to ne znači da ne mogu ići na taj povremeni kolač.